YILLIK FAALİYETLERİMİZ

Değerli Üyelerimiz, Avrupa’daki Riçikli Hemşehrilerimiz;
21/06/2021 tarihinde İstanbul Riçikliler Derneği, köy muhtarı, Avrupa Dersim Riçikliler
Derneği ve köylülerimizin yoğun katılımıyla köy konağında bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda
hem yapılan tesisin teslimi gerçekleşti hem de toplantıda köyün bir takım sorunları köy halkı ile
birlikte tartışıldı. Köyümüzün her iki derneği ve köy muhtarlığının ortaklaşa katkıları ile
gerçekleştirilen morg ve cenaze yıkama binası katılan herkesçe olumlu olarak karşılandı. Katılımcılar
katkılarınızdan dolayı derneğimize teşekkürlerini bildirdiler. Daha önceki yazılarımızda da
belirttiğimiz gibi köyümüzde çözülmesi gereken bir takım sorunlar bulunmaktadır. Öncelikli olarak
tespit edilen sorunlar içinde Köy Mezarlık Yerinin tespiti ve su bağlantısının yapılması işi vardı ve
daha önce tamamlanmıştı.
Şu an itibarıyla tasarlanılan Morg ve Cenaze Yıkama Yeri de tamamlanmış oldu. Köyün en
önemli sorunu olan su sorunu projelendirme ve mali hesapların halen çıkarılmaması nedeniyle somut bir girişimde bulunma olanağımız olamadı. Köy muhtarı Bayram GÜZEL’in ifadelerine göre bu
sorunun ele alınıp yapılması için gerekli resmi makamlarla defalarca yapılan görüşmelerde hala bir
sonuca varılamamıştır.
Resmi makamlarca çözüm konusu sürekli ertelenmekte, şimdilik ödenek olmadığı vb.
ifadelerle süre uzatılmaktadır. Köy muhtarlığının bu konudaki çabaları devam etmektedir.
Projelendirme ve köyden talep edilen katkı payı kesinleşince bu konuda tavrımızı ve katkılarımızın
düzeyini üyelerimizle daha ileriki dönemde paylaşacağız.
Öngörülen faaliyetlerden biri de mezra, mahalle ve arazi ulaşım yollarıydı.
Beyazpınar(Qaniya Sıpi) ulaşım yolu da tamamlanmış durumdadır. Dernek Başkanımız Zeynel
SELAMİ, Muhtar Bayram GÜZEL ve İstanbul Dernek Başkanı Dilek BAKIŞ bizzat arabayla Beyaz
Pınar’a giderek yapılan işin sonuçlarını yerinde tespit ettiler.
OKUL BİNASININ YIKIM SORUNU: Sosyal medyaya düşen bir haberle köy okulunun
yıkılmaya başlandığı gösterilmektedir. Yaptığımız toplantıda bu konu ile ilgilili de konuşuldu. Olayın
aslı şöyledir: Derneğimizin daha önceki yönetim kurulu toplantılarında da konuşulduğu gibi okul
çatısının bozulduğu ve önemli oranda tamire ihtiyaç olduğu şeklinde idi. Katkılarımızla bu binayı
muhafaza edebilir miyiz diye aramızda konuşmuştuk. Ne var ki gerek okul binasının devlet malı
olması ve tamir maliyetinin gücümüzü aşabileceği nedeniyle, bu konuda köy muhtarından bir
araştırma yapmasını ve bir çözüm teklifini talep etmiştik. Amaç bu binanın bir sosyal tesisi olarak
muhafaza edilip edilemeyeceği şeklindeydi. Ancak gelinen aşamada okul binası valiliğin emri ile
“deprem tedbirleri” kapsamında yıkım kapsamına alınmıştır. Bir takım engelleme çabası şimdilik
somut bir sonuca varmamıştır. Kısacası okulun akıbetine karar verecek olan devlet yani bizzat
Valiliktir. Muhtarın yıkımı engelleme çabaları şimdilik sonuç getirmemiştir. Okul binasının şu an
sadece çatısı yıkıldı ve diğer gelişmeleri takip ediyoruz.
Köyde yaptığımız toplantıda derneğimizin kuruluş amaçlarını yürüttüğü faaliyetler ile ilgili
bir tanıtım olanağını da bulmuş olduk Ayrıca İstanbul derneğimizin yöneticileri ile geleceğe yönelik
diyalog ve faaliyetler ile görüş alışverişinde bulunduk. Her iki derneğin her alanda dayanışma içinde
olduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz.

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim Kurulu

01/07/2021

*****************************************

Köylülerimizin mezarlıklarının olduğu ”Gaze”Bölgesi

Köylülerimizin mezarlıklarının olduğu ”Gaze” bölgesine Köy Muhtarımız azalarımız ve köylülerimizin özel çabalarıyla su getirilirmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürler. Riçik Geçitveren Köyü Sayfa
****************************************
.

Riçik-Beyaz Pınar’da (Qaniya Sipi) yaptığımız çalışmalar

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği’nin kuruluş amaçlarından biri de köy yollarımızın yapılması için maddi destek sunmaktır. Riçik’in bir mezrası olan Beyaz Pınar (Qaniya Sipi) ile Riçik arasında halen arabayla ulaşabilme olanağı yok. Esasında bu ihtiyacı karşılamak için bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunan da olmamıştır. İşte bu ihtiyacı kısmen de olsa gidermek için derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinde, Başkanımız olan Zeynel Selami 2017’de kendi insiyatifi ile finansmanlığını sağlayarak, en yakın yerde bulunan Kepur’dan Beyaz Pınar’a bir yol yapımını başarıyla tamamladı. Aynı faaliyetin bir parçası olarak Beyaz Pınar köy mezarlığının imar işini de yine Zeynel Selami arkadaşımız layıkıyla yerine getirdi. Bu konuda kendisini tebrik ederiz.
Önümüzdeki dönemde Beyaz Pınar ile Riçik arasında araba ile ulaşımı sağlayabilmek için Köy Muhtarlığı ve İstanbul Riçikliler Derneği’nin de katkılarını sağlamasıyla birlikte bu problemin çözümü için üzerimize düşen görevi severek yerine getireceğiz.

 

Başa dön tuşu