Hakkımızda

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Kuruluş Kongresi ve Amacımız

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği’nin Kuruluş Amacı:
Değerli okuyucular, Değerli Riçikliler,
Derneğimizin kuruluş amacını anlatmadan önce buraya ne zaman ve nasıl geldiğimizi, neden burada olduğumuzu kısaca anlatmak istiyoruz.
Bilindiği gibi 2. Dünya savaşından dolayi Batı Avrupa ülkelerinde savaşta milyonlarca insanın ölmüş olması gelişmiş bu sanayi ülkelerinde muazzam bir işgücü kaybını da beraberinde getirmişti. Bati Avrupa ülkeleri ortaya çıkan bu işgücü kayıplarını daha fakir ve az gelişmiş ülkelerden temin etme yoluna gitmişlerdir.
Türkiye’den de Avrupa’ya ilk iş göçü 1963’ten itibaren başlamış oldu. Köyümüz Riçik’ten de 1963 yılından itibaren Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya’ya az sayıda kişi çalışmak için gelmiş oldu. 70’li yıllara kadar gelen sayı 10-12 kişiyi geçmez. İlk başta diğer Türkiyelilerin de düşündüğü gibi Riçikliler de 3-5 yıl çalışıp geri dönmek şeklinde düşünüyorlardı. Ancak bu böyle olmadı; Türkiye’deki ekonomik durum buna elvermedi. Gelenler ardından ailelerini de getirerek burada kalıcı olmaya başladılar.
1974 de Avrupa’da petrol kriziyle başlayan ekonomik buhran Avrupa’ya artık dışarıdan ‘gönüllü iş göçünü’ de durdurtmuş oldu. Yabancılara karşı getirilen birtakım kısıtlamaların dışında devletlerin geri gönderme teşvik primleri de bu kalıcı olmayı direk etkilemedi. Geri dönen hemen hemen olmadı. 1974 den sonra göç edenler sadece ‘aile birleşimi’ şeklinde oluyordu. Yani eş ve çocukların getirilmesiyle sınırlı kaldı. Ancak Riçiklilerin sayılarında 80’li yıllarla birlikte çoğalma oldu.
Türkiye’de 1980 askeri faşist darbeyle birlikte var olan ekonomik sıkıntıların yanında devletin Dersim’de uyguladığı faşist baskılar, zorla köy boşaltmaları, etnik ve dini baskılar da yoğunlaşınca çok sayıda Riçiklinin yurtdışına göç ettiğini görüyoruz. Bugün istisnasız Avrupa’nın bütün ülkelerine göç etmiş çok sayıda Riçikli vardır. İlk başta tamamıyla ekonomik sebeplerle yurtdışına gelen Riçiklilerin yerine daha genç, politize olmuş, ögrencilerin, akademisyenlerin, yüksek tahsillilerin de içinde olduğu dinamik bir kesimin yurtdışına göç etmek zorunda kaldıklarını tespit edebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde köylülerimizin tam sayısını bu sitemizde yayınlayacağız.
Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki, bugün Avrupa’da yaşayan Riçikli köylülerimizin gerek kendi aralarında gerekse geldiğimiz köyümüzle olan bağları oldukça zayıflamış durumdadır. Bazılarımız arada bir tatil amacıyla köye gidip gelseler de, çoğumuzun uzun yıllardır gitmediğini de tespit edebiliyoruz. Ayrıca çocuklarımız ve torunlarımızın köyümüzün haritadaki yerini bile gösteremediğini üzülerek ifade etmek istiyoruz. Yine yaşadığımız Avrupa’da birçok imkan varken aramızdaki bağlarımız oldukça zayıftır. Kısmen ya düğünlerde ya da cenazelerde buluşabiliyoruz. Konuştuğumuz köylülerimizin bir çoğunun köylerini özlediğini, vatan hasreti çektiğini, olanaklar olduğu müddetçe köylerini ziyaret etmek istediğini duyuyoruz ve istiyoruz.
Ne var ki, köye seyrek de olsa gidip gelen arkadaşların ortak görüşü şöyle; köyde tatil yapma, barınma ve hatta geri dönebilme olanaklarının hemen hemen olmadığı biçimindedir.
Biz kurduğumuz derneğimizle köyümüzdeki sorunların çözümü için yardımcı olmak istiyoruz.Tabii ki köyümüzdeki olanaksızlıklar ve problemler sadece yurtdışındaki köylülerimizin tespiti ile sınırlı değildir. Aynı problemleri İstanbul’da yıllardan beri faaliyet yürüten Riçikliler derneği ve Köy muhtarımızın da tespitleri arasındadır.
Kısaca belirtmek gerekirse: Köyümüzün büyük su sorunu, mahalle ve mezraların arasında ulaşım (yol) sorunu, köy arazisinde dolaşabilecek olanakların sağlanması, Maddi imkanları olmayan öğrencilerin burs sorunu, tarım ve yerli meyvelerin korunma ve çoğaltma gibi ve her şeyden önce ekolojik yapının korunması için acil tedbirler vs…
Derneğimizin kurulmasıyla, bu sorunların yanında daha birtakım konuları dernek yönetim kurulumuz, köy muhtarımız ve İstanbul’daki Riçikliler derneği ile irtibata geçerek bu sorunların ortaklaşarak çözümü konusunda prensipte görüş birliğine vardılar. Ayrıca derneğimizin görüşlerini İstanbul’daki Riçikliler Derneğine ve Muhtarlığa iletmek, onların görüş ve tekliflerini derneğimize iletmek için bir Yönetim Kurulu üyemizi görevlendirmiş durumdadır.
Açıktır ki, köyümüzün va rolan sorunlarını biz yurtdışındaki Riçiklilerin tek başına çözebilecek olanak ve kapasiteye sahip değiliz. Var olan sorunları olanaklarımız ölçüsünde İstanbul Riçik Derneği ve Muhtarlığın da içinde olduğu bir koordinasyon temelinde ele alıp çözebiliriz. Biz olanaklarımız ölçüsünde köyümüzün sorunlarını çözmek için her türlü desteği sunmaya hazırız.
Derneğimizin temel kuruluş amaçlarından biri de Avrupa’daki Riçiklileri bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde dayanışmayı sağlamaktır.
Bir başka önemli konu da bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın köyümüzle duygusal bağlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü olanağı yaratmak olmalıdır. Sadece köyde doğup büyüyenlerin gidip gelmeleri değil, aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşaktan insanlarımızın da köye gidip gelebilmesi, orada tatil yapabilmeleri ve hatta yabancı arkadaşlarını da birlikte getirebilecek olanakların sağlanmasını arzuluyoruz. Bu konu sadece anne ve babaların arzusu olamaz. Biz bizden sonraki nesillerin de nereden geldiklerini, köklerini bilmesi konusunda haklarının olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Yukarıda ifade ettiğimiz görev ve istemlerimiz için yurtdışındaki bütün Riçikli hemşehrilerimizin derneğimizle ilişkiye geçmesini, bize üye olmasını ve bu vesileyle hayallerimize ortak olmaya çağırıyoruz.
Herkese kucak dolusu Riçik Selamları,
Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu