Hakkımızda

Değerli Üyelerimiz ve değerli misafirler,
Derneğimizi kurduğumuz 19.01.2020 Tarihinden bugüne yaklaşık
iki yıl geçmiştir.
Bugün, buraya bu süre içinde derneğimizin YÖNETİM KURULU
vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetleri görüşmek ve önümüzdeki
dönemde yürütmeyi düşündüğümüz faaliyetleri de tespit etmek için
toplanıyoruz.
Her şeyden önce belirtmeliyiz ki derneğimizi kurma aşamasında
heyecanla tasarladığımız isleri ne yazık ki Pandemi dolayısıyla
yeterince gerçekleştirilemedi. Fakat tüm engellere rağmen ve üstelik
bu alanda yeterince tecrübe ve bilgiye sahip olmamıza rağmen
önemli işleri başardığımızı belirtebiliriz.
Tüzük ve amaçlarımıza uygun faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için en
başta Derneğimize tüzel kişilik kazandırmak amacıyla tüzüğümüzü
Alman Dernekler Masasına kayıt ettik. Kayıtlı dernek statüsünü yani
“eingetragene Verein e.V „adini aldıktan sonra ise başladık.
Bütün kuruluşlarda olduğu gibi derneğimizin de kuruluş amaç ve
hedeflerini içeren kuruluş amacımız ve tüzüğümüze uygun olarak
faaliyetlerimizi yürütmemiz esastır.
Biz de tüzüğümüzdeki yazılı amaçlara uygun olarak yaptığımız
faaliyetleri söyle sıralayabiliriz.

1.Yurt dışındaki Riciklilerle iletişime geçmek, derneğimize yeni
üyeler kazandırmak. Bu amaç için bölgelerde toplantılar
düzenlemek, Avrupa’da yaşayan ve kongremize katılamayan diğer
Riciklilerle diyaloğa geçmek.
2. Kuruluş amaçlarımızda formüle edilen köyümüzün altyapı ve
çeşitli sosyal islerine maddi katkı sunmak.
3. Derneğimizin tanıtımı ve çevre köyleri de kapsayan kültürel
faaliyetler yürütmek.
4. Derneğimizin tanıtımı ve önemli haberlerin yayınlanması icin bir
internet sayfasinin olusturulmasi

5. Sosyal faaliyetler.
Yukarıdaki konulara ilişkin yürüttüğümüz faaliyetler söyle:
(1) Derneğimiz kurulduktan sonra; derneğimize yeni üye
kazandırmak,köylülerimizle daha yakından iletişime geçmek,köye
yönelik düşündüğümüz projelerimizi anlatmak ve üye aidatlarının
dışında bağış kampanyası yürütmek için 01.10.2020 Tarihinde
Peine(Almanya) da 20.10.2020 Tarihinde Den Haag (Hollanda) da
25.10.2020 Tarihinde Köln de toplantılar yapıldı.
(2) Derneğimizi kurduktan sonra Köy Muhtarı ve İstanbul’daki
Ricikliler derneğiyle irtibata geçerek köyün acil sorunları hakkında
iki tarafında görüşlerini aldık. Çeşitli toplantı ve telefon
görüşmelerinde derneğimizin de imkanları ve sağlayabileceği
maddi katkıları iletmiş olduk.
Öne çıkan ve acilen olarak çözülmesi gereken sorunların başında
a) köy mezarlık yerinin tespiti ve su bağlantısının sağlanması,
b) Mezra, Mahalle ve arazi yollarının yapımı,
c) Morg ve Cenaze yıkama tesisin inşası.
d) varolan köy su şebekesinin yeni ihtiyaçlara uygun olarak yeniden
bağlanması biçiminde ilk başta öne çıkan sorunlar olarak tespit
edildi.
İnternet sayfasında da yayınladığımız görüntülü haberlerde de
görüleceği gibi. Köy mezarlığına çekilen su şebekesi derneğimizin
üyesi TEKİN ve MACİT ailesi tarafından, derneğimiz daha kuruluş
aşamasındayken masrafları bir kısmı gerçekleştirilmiş oldu.
Mezra yolu olarak en önemli hat olan Beyazpinar(Qaniya SIPI) yolu
ulaşıma açıldı ve bizzat dernek başkanımız Zeynel Selami
tarafından yerinde kontrol edildi. Yol yapım işi için 600€ masrafı
derneğimiz tarafından üstlendi.
Morg ve cenaze yıkama yerinin inşası tamamıyla derneğimizin
maddi katkısıyla yapıldı. Bu iş için Derneğimiz toplamda 9200€ para
ödedi. Diğer maddi katkıların geniş açıklaması Mali Raporda
açıklandığı için burada sadece toplam miktarı aktarıyoruz.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Düzgün Akdoğan
arkadaşımızın da kendi imkanlarıyla köy konağına 60 adet masa ve
sandelyeyide teslim ettigini belirtelim.
Köy su şebekesi için parasal tutar halen ortaya çıkmış değil. Köy
Muhtarlığıyla yaptığımız toplantı ve görüşmelerle ortaya çıkan
sonuc ; devletin bu iş için en az yüzde on(%10) köy tarafından
desteklenmesi şart koşulmuştur. Halen genel masraf ortaya
çıkmadığı için yapacağımız maddi katkımız hakkında somut bir
rakamı veremiyoruz. Ancak istenen maddi katkının tamamını
ödeyebilecek durumumuz söz konusu değil. Bu katkının
derneğimiz, İstanbul derneği ve köy bütçesinden ortaklaşa
yapılacağını birlikte kararlaştırmis durumdayız.
3 Derneğimizin tanıtımı aynı zamanda çevre köylerden dostlarımızı
da bir araya getirmek amacıyla 30 MAYIS 2020 Tarihinde yapmayı
düşündüğümüz buluşma ve kültür gecesini ne yazık ki tüm
hazırlıklarını tamamladığımız halde pandemi sonucu gelen seyahat
ve toplantı yasağından dolayı yapamadık. Aynı kültür gece için
davet ettiğimiz İstanbul Ricikliler Derneği başkanı Dilek Bakış ve
Köy Muhtarı Bayram Güzel in katılım davetiyesini de iptal etmek
zorunda kaldık. Yasaklar kalktıktan sonra ilk imkanda böyle bir
buluşmayı mutlaka yeniden organize emeği düşünüyoruz.
4 İnternet sayfamızın oluşturulması /yayın faaliyetlerimiz.
İlgi duyan üyelerimiz ve bizi takip eden herkesin de bildiği gibi:
Derneğimizi tanıtmak, Derneğimizin faaliyetlerini kitlemize ve bizi
takip eden çevrelere ulaştırmak amacıyla bir internet sayfasını
oluşturduk. Bize ulaşmak ve faaliyetlerimizi takip etmek için herkes
www.avruparicik.com sayfamızda bizi takip edebiliyor. Bu konuda
yeterince teknik tecrübeye sahip olmadığımız için ideal bir sayfayı
oluşturduğumuzu iddia edemeyiz. Ancak kısa bir süre içinde böyle
bir iletişim aracını başarmış olmamız önemli bir gelişmedir. Bu
kongre vasıtasıyla yayın faaliyetimize katkı sağlamak amacıyla
herkesten katkı talep ediyoruz. Umut ederiz ki kongremizden sonra
her üyemiz sayfamıza haber, yorum ve mesajlarıyla destek sunarlar.

Zira bu sayfa hepimizin ortak sesidir. Herkes tarafından daha
beğenilebilir bir sayfaya dönüştürmek için kollektif emeğe ihtiyacımız
var.
5 Yukarıdaki faaliyetlerin dışında derneğimiz tarafından Darıkent
(Muhundi) ilkokuluna devam eden 34 öğrencinin kışlık giyim eşyaları her
öğrenci için (Parke, Bot, Atkı ve Bereden oluşan) satın alınarak okul
Müdürüne teslim edilmiştir. Bu giyim eşyaları için derneğimiz tarafından
kaynak saglanmistir.
Önümüzdeki dönemde aynı okulda bir kütüphanenin oluşturması için bir
proje de dusunuyoruz. Gönül isterdi ki köy okulumuz kapanmasaydı ve
bu faaliyetleri doğrudan köyümüzde yapabilseydik.
Önümüzdeki dönemde köyde yapılmasını istediğimiz, ya da teklif
edeceğimiz projeleri söyle sıralayabiliriz.
1-Köy su şebekesine maddi katkı. Bu konuda yukarıda da belirttiğimiz
gibi halen çalışmalar devam ediyor sonuca göre tavır alacağız.
2-Köy arazisinde faydalanamayacak durumda olan bazı çeşmelerin işler
hale getirilmesi ve piknik alanı olarak kullanılabilecek şekilde etrafının
düzenlenmesi ve ağaçlandırılması .
3- Yürümeye bile musait olmayan arazi yollarının traktör ve tarım
araçlarının kullanabileceği duruma getirme faaliyeti.
4-Köy meralarında ağaçsız yerlerin ağaçlandırılması. Bu ağaçlandırma isi
erozyonu önlemek için gerekli olmanın dışında, ekolojik yapıya da katkı
sağlayacaktır. Bu proje için bir YK üyesi(yeni seçilecek) mutlaka
görevlendirilmeli. isin masrafı ve dikilecek ağaç türü içinde bilgi edinmek
gerekir. Aynı zamanda bu isin ilgili resmi kuruluşlarıyla iletişime geçmek
gerekir. Kongreden sonra Köy muhtarı ve İstanbul derneğiyle birlikte
böyle bir projeyi konuşup ortak hareket edilmelidir.
5-Köy arazisinde kayıp olmakla karşı karşı olan bazı meyve ağaçlarının
korunması için bir planın hazırlanması. Köye gidip gelen arkadaşlarının
gördüğü gibi köy arazisinde eskiden yoğun olarak var olan birtakım
meyve ağaçların ya yokolmuş ya da yok olmaya yüz tutmustur. Ayrıca
köy arazisine ve iklimine uygun yeni meyve ağaçlarının temini ve dikimi
teşvik edilmelidir.
Yukarıdaki konuları kongrede genişçe tartışıp yapılabilecek isleri Köy
muhtarlığına ve İstanbul derneğine sunmalıyız. Bu projelerin bazılarını
kendimiz de tek başımıza organize edip yürütebiliriz.
AVRUPA DERSİM RİÇİKLİLER DERNEĞİ YONETİM KURULU

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği’nin Kuruluş Amacı:
Değerli okuyucular, Değerli Riçikliler,
Derneğimizin kuruluş amacını anlatmadan önce buraya ne zaman ve nasıl geldiğimizi, neden burada olduğumuzu kısaca anlatmak istiyoruz.
Bilindiği gibi 2. Dünya savaşından dolayi Batı Avrupa ülkelerinde savaşta milyonlarca insanın ölmüş olması gelişmiş bu sanayi ülkelerinde muazzam bir işgücü kaybını da beraberinde getirmişti. Bati Avrupa ülkeleri ortaya çıkan bu işgücü kayıplarını daha fakir ve az gelişmiş ülkelerden temin etme yoluna gitmişlerdir.
Türkiye’den de Avrupa’ya ilk iş göçü 1963’ten itibaren başlamış oldu. Köyümüz Riçik’ten de 1963 yılından itibaren Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya’ya az sayıda kişi çalışmak için gelmiş oldu. 70’li yıllara kadar gelen sayı 10-12 kişiyi geçmez. İlk başta diğer Türkiyelilerin de düşündüğü gibi Riçikliler de 3-5 yıl çalışıp geri dönmek şeklinde düşünüyorlardı. Ancak bu böyle olmadı; Türkiye’deki ekonomik durum buna elvermedi. Gelenler ardından ailelerini de getirerek burada kalıcı olmaya başladılar.
1974 de Avrupa’da petrol kriziyle başlayan ekonomik buhran Avrupa’ya artık dışarıdan ‘gönüllü iş göçünü’ de durdurtmuş oldu. Yabancılara karşı getirilen birtakım kısıtlamaların dışında devletlerin geri gönderme teşvik primleri de bu kalıcı olmayı direk etkilemedi. Geri dönen hemen hemen olmadı. 1974 den sonra göç edenler sadece ‘aile birleşimi’ şeklinde oluyordu. Yani eş ve çocukların getirilmesiyle sınırlı kaldı. Ancak Riçiklilerin sayılarında 80’li yıllarla birlikte çoğalma oldu.
Türkiye’de 1980 askeri faşist darbeyle birlikte var olan ekonomik sıkıntıların yanında devletin Dersim’de uyguladığı faşist baskılar, zorla köy boşaltmaları, etnik ve dini baskılar da yoğunlaşınca çok sayıda Riçiklinin yurtdışına göç ettiğini görüyoruz. Bugün istisnasız Avrupa’nın bütün ülkelerine göç etmiş çok sayıda Riçikli vardır. İlk başta tamamıyla ekonomik sebeplerle yurtdışına gelen Riçiklilerin yerine daha genç, politize olmuş, ögrencilerin, akademisyenlerin, yüksek tahsillilerin de içinde olduğu dinamik bir kesimin yurtdışına göç etmek zorunda kaldıklarını tespit edebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde köylülerimizin tam sayısını bu sitemizde yayınlayacağız.
Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki, bugün Avrupa’da yaşayan Riçikli köylülerimizin gerek kendi aralarında gerekse geldiğimiz köyümüzle olan bağları oldukça zayıflamış durumdadır. Bazılarımız arada bir tatil amacıyla köye gidip gelseler de, çoğumuzun uzun yıllardır gitmediğini de tespit edebiliyoruz. Ayrıca çocuklarımız ve torunlarımızın köyümüzün haritadaki yerini bile gösteremediğini üzülerek ifade etmek istiyoruz. Yine yaşadığımız Avrupa’da birçok imkan varken aramızdaki bağlarımız oldukça zayıftır. Kısmen ya düğünlerde ya da cenazelerde buluşabiliyoruz. Konuştuğumuz köylülerimizin bir çoğunun köylerini özlediğini, vatan hasreti çektiğini, olanaklar olduğu müddetçe köylerini ziyaret etmek istediğini duyuyoruz ve istiyoruz.
Ne var ki, köye seyrek de olsa gidip gelen arkadaşların ortak görüşü şöyle; köyde tatil yapma, barınma ve hatta geri dönebilme olanaklarının hemen hemen olmadığı biçimindedir.
Biz kurduğumuz derneğimizle köyümüzdeki sorunların çözümü için yardımcı olmak istiyoruz.Tabii ki köyümüzdeki olanaksızlıklar ve problemler sadece yurtdışındaki köylülerimizin tespiti ile sınırlı değildir. Aynı problemleri İstanbul’da yıllardan beri faaliyet yürüten Riçikliler derneği ve Köy muhtarımızın da tespitleri arasındadır.
Kısaca belirtmek gerekirse: Köyümüzün büyük su sorunu, mahalle ve mezraların arasında ulaşım (yol) sorunu, köy arazisinde dolaşabilecek olanakların sağlanması, Maddi imkanları olmayan öğrencilerin burs sorunu, tarım ve yerli meyvelerin korunma ve çoğaltma gibi ve her şeyden önce ekolojik yapının korunması için acil tedbirler vs…
Derneğimizin kurulmasıyla, bu sorunların yanında daha birtakım konuları dernek yönetim kurulumuz, köy muhtarımız ve İstanbul’daki Riçikliler derneği ile irtibata geçerek bu sorunların ortaklaşarak çözümü konusunda prensipte görüş birliğine vardılar. Ayrıca derneğimizin görüşlerini İstanbul’daki Riçikliler Derneğine ve Muhtarlığa iletmek, onların görüş ve tekliflerini derneğimize iletmek için bir Yönetim Kurulu üyemizi görevlendirmiş durumdadır.
Açıktır ki, köyümüzün va rolan sorunlarını biz yurtdışındaki Riçiklilerin tek başına çözebilecek olanak ve kapasiteye sahip değiliz. Var olan sorunları olanaklarımız ölçüsünde İstanbul Riçik Derneği ve Muhtarlığın da içinde olduğu bir koordinasyon temelinde ele alıp çözebiliriz. Biz olanaklarımız ölçüsünde köyümüzün sorunlarını çözmek için her türlü desteği sunmaya hazırız.
Derneğimizin temel kuruluş amaçlarından biri de Avrupa’daki Riçiklileri bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde dayanışmayı sağlamaktır.
Bir başka önemli konu da bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın köyümüzle duygusal bağlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü olanağı yaratmak olmalıdır. Sadece köyde doğup büyüyenlerin gidip gelmeleri değil, aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşaktan insanlarımızın da köye gidip gelebilmesi, orada tatil yapabilmeleri ve hatta yabancı arkadaşlarını da birlikte getirebilecek olanakların sağlanmasını arzuluyoruz. Bu konu sadece anne ve babaların arzusu olamaz. Biz bizden sonraki nesillerin de nereden geldiklerini, köklerini bilmesi konusunda haklarının olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Yukarıda ifade ettiğimiz görev ve istemlerimiz için yurtdışındaki bütün Riçikli hemşehrilerimizin derneğimizle ilişkiye geçmesini, bize üye olmasını ve bu vesileyle hayallerimize ortak olmaya çağırıyoruz.
Herkese kucak dolusu Riçik Selamları,
Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim Kurulu

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Kurucu Delegeleri

Değerli arkadaşlar, sayın okurlarımız,

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği’mizi kurarken bütün kısıtlı olanaklara ve iletişimdeki yetersizliklere rağmen fotoğrafta da görüldüğün gibi oldukça yoğun bir katılımla derneğimizi kurmuş olduk. Elbetteki arzumuz Avrupa’da yaşayan bütün Riçikli hemşehrilerimizi bu toplantıda bir arada görmekti, ancak, elimizde iletişim olanakları (kısa ön hazırlık, telefon, adres vb.) olmaması katılımın yüksek düzeyde olmasını mümkün kılmadı. Öte yandan, ilk toplantımız olmasına rağmen bu kadar yoğun bir ilginin olması bizi oldukça sevindirdi. Önümüzdeki dönemde Avrupa’daki bütün Riçik ve Dersimli hemşehrilerimizle iletişime geçip bir sonraki toplantımızda mutlaka daha büyük bir kitlenin katılacağını umuyor ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Katılan bütün delege arkadaşlarımıza buradan bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim Kurulu

 TÜZÜK

AVRUPA DERSİM RİÇİKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(Dersim Ricik in Europa e.V.)

Bu tüzük, derneğin Alman dernekler masasına sunulan Almanca tüzüğün aslına uygun olarak Türkçeye çevirisidir.

Madde 1, Derneğin İsmi ve Yeri:
Derneğin ismi: Avrupa Dersim Riçikliler Derneği
(Dernekler masasına kayıtlıdır ve e.V. ibaresini taşımaktadır)
Derneğin merkezi Köln şehridir.

Madde 2, Mali yıl: Mali yıl takvim yılıdır.

Madde 3, Derneğin amacı:

Madde 3.1, Dernek, tamamen kamu yararına ve vergi kanununun “vergi imtiyazlı amaçları“ bölümünde ifade edildiği gibi kar amacı gütmeden çalışır.

Madde 3.2, Derneğin amacı Riçik (Geçitveren/Tunceli/Türkiye) ve çevresine dayanışma amacıyla finansal imkanlarını kendisi temin ederek yardımda bulunmak,
Riçik ve çevresinde eğitim faaliyetlerini teşvik ve desteklemek,
Ricik ve çevresinde yaşayanlarla Avrupa’dakiler arasında sanatı, kültürü, gençlerin eğitimlerini desteklemek, yaşlı ve muhtaç insanlara maddi destek sunmak.

Madde 3.3, Kadın ve kızların eğitimlerini desteklemek için maddi kaynak sağlamak

Madde 3.4, Kadın ve erkek eşitliğini sağlayıcı faaliyetleri destekleme ve teşvik etmek

Madde 3.5, Okul ve yüksekokul öğrencileri için burs temin etmek

Madde 3.6, Doğayı ve çevreyi koruma amaçlı köylüler arasında duyarlılığın geliştirilmesi

Madde3.7, Uluslararası insani ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, hoşgörüyü destek ve teşvik

Madde 3.8, Sporun desteklenmesi

Madde 3.9, Altyapı işlerinin desteklenmesi

Tüzükte öngörülen bu amaçların yerine getirilmesi için, özellikle;
-Maddi kaynakların yaratılması için karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmaya teşvik,
-Yapılacak yardımların Riçik’te amacına uygun dağıtımını sağlamak,
-Maddi yardım toplama,
-Atölyeler, konferanslar, seminerler, sergiler, eğitim kursları, ileri eğitim, tamamlayıcı eğitim, tartışma gurupları, kültürel etkinlikler, yayınlar, belgeler vs. organize etmek

Madde 4, Özverili Çalışma
Dernek özverili bir şekilde çalışır, öncelikli olarak kendi ekonomik çıkarlarını gözetmez. Ancak gerekli önlemleri alarak, derneğin amaçları ve tüzükte belirtilen konulardaki faaliyetleri için bağışların yanında kaynak yaratmak için çeşitli etkinlikleri organize ederek kaynak yaratmaya çalışır.

Madde 5, Kaynakların Kullanımı
Derneğin kaynakları, sadece derneğin amaçları için kullanılabilir. Üyeler derneğin kaynaklarından hiçbir maddi çıkar sağlayamazlar. Üyeler dernekten ayrıldıktan sonra derneğin varlıklarından pay alamazlar.

Madde 6, Avantajları Yasaklama
Hiç kimse derneğin amacına aykırı davranamaz, giderlerinden ve orantısız olarak yüksek kurumsal ücretten yararlanamaz.

Madde 7, Üyelik
Bu tüzüğü tanıyan ve derneğin hedeflerini destekleyen herkes veya tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
Üyelik için yazılı başvuru gereklidir.
Üyelik başvurusuna yönetim kurulu karar verir.
Üyelik başvurusunun yönetim kurulunca reddi durumunda herhangi bir gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir, ancak başvurunun reddine karşı genel kurulda başvuranın itiraz etme hakkı saklıdır ve nihai kararı genel kurul verir.

Madde 8, Üyeliğin Sona Ermesi
Kişi istifa ettiğinde, üyelikten düşürüldüğünde, ölüm ya da tüzel üyeliğin bağlı olduğu kurum dağıldığında üyelik sona erer.

İstifa, yönetim kuruluna mali yıl sonu itibari ile yazılı olarak bildirilir. İstifa beyanı mali yıl bitiminden en az 6 hafta önce yönetim kuruluna verilmelidir.

Üyelikten çıkarılma ancak önemli bir nedenden ötürü yapılabilir. Önemli nedenler özellikle derneğin hedeflerine zarar verici davranışlar, tüzük hükümlerinin ihlali veya en az bir yıllık aidatın ödenmemesidir. Yönetim kurulu bu durumlarda üyelikten çıkarmaya karar verir. Çıkarılan üyenin bir ay içinde yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. Genel kurul nihai kararı alır. Üyelikten çıkarılan kişinin mahkemelere başvurarak tedbiri inceleme hakkı saklıdır. İlgili mahkemeye yapılan itiraz, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınır.

Madde 9, Üyelik Aidatı
Üyeler üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler. Aidatların miktarını ve ödeme zamanını Genel Kurul belirler.

Madde 10, Derneğin Organları

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Madde 11, Genel Kurul
Genel kurul derneğin en üst organıdır. Genel Kurulun görevleri, yönetim kurulunun seçimi ve yönetim kurulunun görevinin sonlandırılması, yönetim kurulunun aklanması, yönetim kurulu raporlarının onaylanması, mali denetçilerin seçimi, üyelik aidatlarının miktarı ve ödeme şeklinin belirlenmesi, tüzük değişikliği, derneğin feshi, yeni üyelerin alımı veya üyelikten düşürülmesi, itiraz ve benzeri konularda tüzük ve yasalar çerçevesinde karar vermek.

Her mali yılın ilk çeyreğinde olağan bir genel kurul yapılır.

Yönetim kurulu, üyelerinin en az üçte birinin sebepleriyle birlikte yazılı olarak talepte bulunması halinde olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapmakla yükümlüdür.

Genel kurul için üyeler toplantı gündemiyle yazılı olarak üç hafta önceden bildirilerek çağrılır. Süre, davet mektubunun gönderilmesini takip eden gün başlar. Davet mektubu, derneğe verilen son adrese gönderilir ve üyeler tarafından alınmış sayılır.
Genel Kurul gündemine ilişkin Genel Kurul tarihinden bir hafta önce bir üyenin yazılı talebiyle düzeltmeler yapılabilir. Düzeltme talebi Genel kurulun başlangıcında ele alınarak karara bağlanır.

Davetiyede yer almamışsa, yönetim kurulunun görevden alınması, tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshine ilişkin teklifler ancak bir sonraki genel kurulda karara bağlanabilir.

Genel Kurul toplantıda hazır bulunan üye sayısının %51’i ile karar alma yetkisine sahiptir.
Genel Kurula bu sayının altında üye katılmışsa Yönetim kurulu dört (4) hafta içinde 2. bir Genel Kurulu toplamakla yükümlüdür. 2. Genel Kurula katılan delegelerde üye çoğunluğu aranmadan Genel Kurulda karar alma hakkı vardır.

Genel kurul toplantının başında bir sekreter seçer. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkı başkasına devredilmez. Genel kurulda alınan kararlar için salt çoğunluk yeterlidir.

Tüzüğün değiştirilmesinde delegelerin %51’inin oyu zorunludur.
Derneğin feshi için delegelerin ancak 3/2’ünün kararıyla mümkündür.

Çekimser ve geçersiz oylar dikkate alınmaz.

Genel kurulda alınan kararlar bir protokolle kayıt altına alınır. Başkan ve sekreter tarafından imzalanırlar.

Madde 12, Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu genel kurul tarafından iki yıl için seçilen en az yedi en fazla dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurulda tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında;

  1. Başkan
    2. Başkan
    Sekreter
    Sayman, seçerek görev bölümü yaparlar.

Dernek, 1. Başkan ve 2. Başkan olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından mahkemelere ve kamuya karşı derneği temsil ederler.

Yönetim Kurulu üyeliklerine sadece dernek üyeleri seçilebilirler.

Yeni bir Yönetim Kurulu seçilene kadar görevde kalırlar.

Derneğe üyeliği sona eren Yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği de düşer.

Madde 13, Mali Denetim
Genel Kurul iki yıllığına mali denetçi seçer. Bu denetçi yönetim kurulu üyesi olamaz. Yeniden seçilebilir. Görevi; Derneğin gelir ve giderlerini denetlemek, Genel kurula bir raporla sonucu sunmaktır.

Madde 14, Derneğin Feshi
Derneğin feshi ancak bu amaç için çağrılan olağanüstü bir genel kurul toplantısında, dernek tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen geçerli oy sayısına göre feshedilebilir.

Dernek feshedilirse ya da vergi imtiyazlı amaçların ortadan kalkması halinde, derneğin varlıkları doğrudan ve münhasıran, hayır amaçlı olarak kullanmak zorunda olan “Unicef Deutschland e.V.“ derneğine düşer

*Tüzüğün 11.madesi 1.Genel kurulda değiştırıldığı gibidir.

 

Başa dön tuşu