ARŞİV

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Ocak 2020- Nisan 2021 Faaliyet Raporu

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Ocak 2020- Nisan 2021 Faaliyet Raporu
Değerli üyelerimiz ve bizi destekleyen arkadaşlar,

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar bir yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süre içinde ne
yazık ki pandemi dolayısıyla üyelerimizle topluca, doğrudan bir araya gelemedik. Organize
ettiğimiz ilk dayanışma ve tanıtım etkinliğimizi de yine kitlesel toplantıların yasaklanması
sonucu iptal etmek zorunda kaldık.
Geçen bir yıllık süre içinde üyelerimizle ancak bölgelerde küçük toplantılar yaparak
ilişkilerimizi sıcak tutmaya çalıştık. Ayrıca kongremize katılmayan Riçikli arkadaşlar dahil,
üyelerimizle telefonla ilişkilerimizi geliştirdik ve bazılarını da bu şekilde derneğimize yeni üye
yapmayı başardık. Derneğimizin tanınması ve Riçik’te başlatılan çalışmaların böyle zor
dönemde dahi olumlu yönde ilerlemesi de ayrıca önemli bir başarıdır ve bunun nedeni de
kuşkusuz, çeşitli zorluklara rağmen duyarlılık göstererek katkılarını derneğimizden
esirgemeyen üyelerimizden aldığımız büyük destektir. Dolayısıyla bizleri destekleyen
herkese, her zaman çok içten teşekkürlerimizi sunarız.
Üyelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Dolaşım yasakları kalktıktan sonra, zaman kaybetmeden
Avrupa’da ikamet eden Riçikli hemşehrilerimizle bir araya gelerek onlarla tanışma ve
derneğimizin amaç ve faaliyetleri konusunda detaylı bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
Bu mektubumuzla, bütün zorluklara rağmen, bir yıllık süre içinde yaptığımız faaliyetler
hakkında bilgi vermek istiyoruz.
İlk olarak, derneğimizin tüzük ve amaçlar bölümünde de belirtildiği gibi, Avrupa’da yaşayan
Riçikli hemşehrilerimizi derneğimizin çatısı altında bir araya getirmek, hemşehrilerimiz
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, yaşadığımız ülkelerde karşılaştığımız
sorunlara dayanışma içinde çözüm yolları aramak gibi amaçlarımızı kapsamaktadır.
İkincisi ve en önemli amaçlarımızdan biri de köyümüzde çevreyi ve ekolojik yapıyı koruma
tedbirleri, Köy Konağının tamiri ve geliştirilmesi, su şebekesinin yenilenmesi, köy
mezarlığının alt yapı faaliyetleri, mezra, mahalle ve arazi yollarının yapımı gibi altyapı
faaliyetlerini içermektedir.
Ayrıca yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek de amaçlarımız kapsamındadır.
Geçtiğimiz bir yıl içinde Köy Muhtarlığı ve İstanbul Riçikliler Derneğiyle yaptığımız toplantılar
sonucunda yukarıda saydığımız faaliyet alanları içinde en acil dört sorunun çözümü için
ortak görüş benimsendi. Bunlar aciliyet sırasına göre

 1. Köy mezarlık yerinin tespiti ve su bağlantılarının sağlanması
  b. Köy mezra ve mahalle yollarının yapımı
  c. Köyün su şebekesinin yenilenmesi ve maliyetinin hesaplanması
  d. Köy Konağına bitişik morg ve cenaze yıkama binasının yapımı, ilk planda yapılması
  gereken işler olarak ortak karara bağlandı.

Bu faaliyetler içinde aciliyet sıralamasına göre öngörülenlerden:

 • Mezarlık yeri tespit edildi ve oraya bir su bağlantısı sağlanmış durumdadır
  ● Köy mezra yol faaliyetlerinde Beyaz Pınar (Qaniya Sipi) yolu bağlanmış durumdadır
  ve önümüzdeki günlerde ince zemin düzenlemesi yapılacaktır
 • Köy Konağında cenaze yıkama işinin aciliyetinden dolayı su şebekesinin yenilenme
  faaliyetinden önceye çekildi. Çünkü yurtdışındaki bazı arkadaşların da bildiği gibi
  herhangi bir cenaze defin işi için olanaklar yok denecek kadar azdır. Şu an elinizdeki
  fotoğraf ve videolardan da görüleceği gibi kaba inşaat faaliyetleri başlatılmış
  durumdadır. İnşaat çalışmaları ilerledikçe tüm aşamalar sizlerin bilgilerine
  sunulacaktır.

Köy su şebekesinin yenilenmesi, su kaynağının yeniden elden geçirilmesi, yeni bir su
deposunun inşası için Muhtarlık tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş durumdadır.
Yetkili makamların Muhtarlığa verdiği ilk bilgi şöyledir: “Biz böyle bir yenileme işini ancak köy
halkının, toplam maliyetin % 10’unu karşılayacağı bir katkı payı vermesi ile yapabiliriz.”
demişlerdir. Yapılan ilk tahminlere göre genel maliyetinin 1 Milyon TL ya da biraz üstünde
olabileceği şeklindedir. Son maliyet hesaplaması ise bilirkişinin yerinde yapmasıyla net
maliyet olarak ortaya çıkarılacaktır.
Yukarıda yapılan ve yapımı devam eden işler (Mezarlık, Mezrayolu ve Cenaze yıkama binası
için) Avrupa Dersim Riçikliler Derneği olarak Köy Muhtarlığına destek amaçlı 5.200,00 €
tutarında bir miktar havale etmiş durumdayız. Ayrıca buna ek olarak üyelerimizden Halil
Tekin tarafından yapılan 1750 Euro bağış ile de Beyaz Pınar mezrası yolu ve su deposuna
katkı sağlanmıştır. Derneğimizin şeffaflık ilkesine bağlı kalarak, Riçik’e yapılan bağışla ilgili
belgeleri önümüzdeki dönemde üyelerimizle paylaşacağız.
Başta su sorunun çözümü olmak üzere, diğer faaliyetlerle ilgili elimizde somut bir rakam
halen olmadığı için yapacağımız katkının miktarını şu an söyleyemiyoruz. Önümüzdeki
dönemde bu konuda da üyelerimizi bilgilendireceğiz.
Arzu eden üyelerimiz, her zaman muhasebe ile uğraşan Yönetim Kurulu üyemiz tarafından
bilgilendirilecektir. Ayrıca yapılacak ilk kongemizde, mali rapor en ince detayına kadar
üyelerimize sunulacaktır.
Sayın üyelerimiz, Değerli arkadaşlar,
Önümüzdeki günlerde su şebekesinin maliyeti ve yapılması gereken katkı payı miktarı ortaya
çıkarılacaktır. Elbette bizim de gücümüz oranında bir katkı sunmamız gerekecektir. Aksi
takdirde muhtarlığın mali durumu ve de İstanbul Derneğinin mali imkanı bu projenin
gerçekleşmesine yetmiyor. Dolayısıyla bizim önemli bir katkı sunmamız gerekecektir. Şu an
mali durumumuzun kötü olmamasına karşılık istenen katkı payını var olan maddi
durumumuzla karşılamamız imkansız görünüyor. Bazı üyelerimizin halen aidatlarını
ödemediğini görüyoruz. Elbette burada üyelerimizi üzecek bir adlandırmayı asla
yapmayacağız, ancak üyelerimizin duyarlılığına inancımız tamdır ve önümüzdeki günlerde
ödenmeyen aidatların ödeneceğine inanıyoruz.

Derneğimize katkı sağlamak için banka hesap bilgileri:
Dersim Ricik in Europa e.v
Sparkasse Köln Bonn
BIC: COLSDE33XXX
IBAN: DE95 3705 0198 1935 2930 41

Başka bir konu ise web sitemizle ilgili: Derneğimizin www.avruparicik.com sitesini mutlaka
takip etmenizi istiyoruz. Şu an sizlerden yeterince yorum, eleştiri ve haber alamıyoruz. Bizi
takip etmeniz için sürekli sitemizi takip etmenizi ve katkı sunmanızı arzu ediyoruz.Bütün üyelerimizi, bizi destekleyen çevre köylerden arkadaşlarımızı selamlıyor ve herkesi
dostça kucaklıyoruz…

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu