GÜNCEL

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği faaliyet perspektifi

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği

Hemen herkesin bildiği üzere, göçün sonucunda dünya genelinde önemli sorunlar yaşanıyor. Dersim’den Avrupa’ya olan göçler terkedilen köylerde büyük bir boşluk yaratırken, Avrupa’daki Dersimlileri de özellikle kültürel bir boşlukla yaşamına devam etmek zorunda bırakıyor. Sorunlarıyla beraber süregelen bu yaşam biçimi sonucunda ise iki bölgede de ekonomi, doğa, sağlık, eğitim gibi birçok alanda göçün etkisi görülüyor.
Avrupa Dersim Riçikliler Derneği olarak, Avrupa’da yaşayan hemşehrilerinin buluşacağı, sorunların dile getirileceği ve buna karşı çözüm yollarının araştırılarak projelerin oluşturulacağı, herkese açık, üyelerinin katkısı ve gönüllülük ilkesinde kuruluşumuzu gerçekleştirdik. 19 Aralık 2019’da Köln, Almanya’da yaptığımız toplantı sonucunda derneğimizi kurmaya karar verirken kar amacı gütmeden ve şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize söz verdik.
Avrupa’da ve Riçik ile başlayan çalışmalarımızı ileride daha çok alanı kapsayacak şekilde geliştirebilmeyi büyük heyecanla umut ediyor ve istişare içinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu an için derneğimizin çalışmaları kapsamında incelenen, hakkında çalışmalar yapılması için kararlar alınan temel konuları aşağıda kısaca sıraladık:
Avrupa’da yapılan çalışmalar:
Derneğin yönetim kurulu üyeleri Almanya, Hollanda, İsviçre’de yaşamını sürdürüyor. Çevredeki diğer ülkeleri de içine alarak öncelikle bu bölgedeki hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Derneğimizin öncelikli çalışması Avrupa’daki Riçiklileri bulmak ve iletişim yollarını açmaktır. Konserler, toplantılar gibi çeşitli etkinliklerle bir araya gelebilmek için organizasyonlar düzenliyoruz. Web sitemiz ve çeşitli sosyal medya kanalları ile internet üzerinden buluşmalar gerçekleştiriyoruz.
Derneğimizin temel hedeflerinden biri kadınlar ve gençlerin çalışmalarımızda aktif rol almasını sağlamaktır. Kadın ve gençlerde baskı veya kültürel çatışmalar gibi herhangi bir durum sonucunda ortaya sorunları dinleyerek çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Toplumun temel taşları olan; üreten, düşünen, büyüten ve yapıcı olan yanımızdır kadınlar… Bu nedenle her türlü görüş alışverişinde, etkinlik ve çalışmalarımızda görüşlerini bildirip aktif rol almalarını temenni ediyoruz. Gençlerin yüzünü kültürüne ve atalarının topraklarına dönmeleri için; derneğimizde yer alarak, görüş ve önerilerini bildirip yanımızda olmalarını ve kolektif bir çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
Türkiye’de yapılan çalışmalar:
Riçik’te doğa, yerleşim ve sistemin yapısında görülen sorunları belirleyerek, çalışacağımız alanlar hakkında öncelikle derneğimiz içinde görüş alışverişinde bulunuyoruz ve ilgili mecralara ulaşarak sorunları derinlemesine incelemeye alıyoruz. Dayanışmamızı güçlendirerek, ileriye dönük yapıcı çözümler ortaya koyabilmek için İstanbul’da bulunan Riçik Derneği’nin başkanı Dilek Bakış ve Riçik Köy Muhtarı Bayram Güzel ile yaptığımız toplantılar sonucunda birlikte kararlar aldık. Bu kararların başında Riçik’in su sorunu, mahalle yollarının ulaşıma açılması, mezarlık yollarının belirlenmesi yer alıyor. Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İsviçre Sorumlusu Yavuz Çetin, derneğimizin Türkiye ile iletişim sorumluluğunu da üstleniyor. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan Riçikliler Derneği ile ve Riçik Köyü Muhtarı Bayram Güzel ile aktif bir iletişim içerisinde yer alırken, aynı zamanda Türkiye’deki ilgili birimlere ulaşarak planlamalarımıza büyük oranda katkı sağlıyor. Öncelikli hedefimiz; aldığımız somut kararlar üzerinden yapılan planlamaların tüm yönleriyle gelecekte de geçerliliğini korumasıdır.
Sevgi ve Selamlarımızla
Avrupa Dersim Riçikliler Derneği Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu