Çevre Köyleri

MANKRAG(KUŞAKLI)KÖY

16s 
HÎLMAN(Doğucak)KÖYÜNDE MALÎ ALİ ÇİMANI…
HESĚ ÇİMANI VE HÖSĚ ÇİMANI..
Hizol Aşiretinin Riçik köyünden Beyro ile Hından kardeşlerin yerleşmesi ile Hılman köyünü yeniden kuruluşuna öncülük eden Hından ezbetinden Malî Çimanı….
HÎLMAN köyü ilk yerleşim yeri olan Seyide Gazî alt kısmında yer alan Kurçe Leyla diye adlandırılan bölgedir.
Kurçe Layla..
Neden Layla yada Leyla denilmiştir?
İlk etapta Leyla Arapça bir isim olarak bilinir
Oysa asıl ismi Liyela olarak Ermeni bir ailenin ve soylu bir kadının ismidir.
Hîlman köyün Kurçe Layla denilen yer bu ailelerin yaşadığı ve Selçuklu Devletinin Anadoluya yayılması ve göçmen olarak bilinen Türkmenlerin yerleştirilmesi ile bu alanlardaki Leila ailelesine baskı uygulanır.
Ailenin tüm bireyleri katl edilir,öldürülen şahıslar üzüm şıralarının saklandığı küplere konularak ve kimse görmeyecek ve fark edilmeyecek şekilde toprağa gömülür.
Türkmen ailelerin bazı fertlerinin bu durumu fark etmeleri sonuncunda kendi iç çatışmalarına neden olur.
Kendi ailelerinden onlarca kişinin telef olmasına ve onlarcasıda aile kuralına göre bölgeden uzaklaştırılarak sürgün misali cezalandırılır.
Bölgede kalan aileler bu bölgeyi koruma altına alarak uğursuz bölge diyerek uzun bir süre bölgeye kimselerin gitmesine müsade edilmeyecek şekilde taş yığınları ile sınır belirtilir.
Bu sınır bölgesine(Liyale)bölgesi KURÇE LAYLA olarak tanımlanmıştır.
Bu olumsuz olaylardan sonra Türkmen ailelerin kendi aralarındaki iç çatışmaların son bulması için Palu beylerinden ve Çarsancak beylerinin adamları devreye girer bunun sonucunda bölgeye yerleşmesine neden olur.
Daha sonraki süreçte Hizol Aşiretinin bölgeye yerleşmesi ile Bey ve Mirlerin hakimiyetine son verilir.
Riçik köyünden Hından(HINDO) ve Beyro(BIYRO)adlı kardeşler şimdiki konumunda bulunan Hülüman köyünü yeniden inşaa ederler.
Hılman köyünün ilk yerleşimcileri olan Hından(Malî Hındo)ezbetinden Malî Çimanı ailesi..
Hından kimdir?
İsmini Handan adlı,güçlü ve ilim sahibi ve aynı zamanda o dönemde yaşanan bir çok olumsuz olaylara son veren öncü kişi olarak kendini ispatlayan kadından alır.(Öncü,güçlü,lider gibi görüldüğü için halk arasında erkek ismi ile anılır(Hındo)
Handan(Hındo)kadının çocuklarından
Xelil(Malî Xellan)Awas(Malî Aves)Derviş(Malî Devo)Babir(Malî Bapě)Çimen(Malî Çimanı)
olan ve aynı zamanda Handan(Hından’ın tek bir kızı olan Çimen(Çiman)Tıpkı annesi Handan gibi değerli olan ve adını bir aile soyununa ismini yazdıran olur.
Malî(Çimen)Çimanı ailesi…
Çimen(Çiman)kadın Süleyman adlı kişi ile evlenir dört kız ve Ali adında bir erkek evlat sahibi olur.
Ali Çimanı,açlık ve sefaletin diz boyu olduğu dönemlerde Anadolunun çeşitli bölgelerinde çalışmak için sıla yolculuğunu kendine bir umut olarak görür.
Derken umudun her zaman olabileceği ilkesi ile Malatya ilinde Bekir adında zengin bir ailenin yanında kendine bir mesken edinir.
Bekir ağanın iyi niyet ve dürüstlüğüne her zaman aynı şekilde emeğin karşılığını veren ve kendini ispatlayan ilkesiyle uzun süre emek verdiği Bekir ağasından ayrılıp özlem duyduğu ailesi ve köyüne Hîlmana döner.
Hılman köyünde Malî Osmın ailesinden Zeynep adlı kadın ile evlenerek Hüseyin,Hasan ve Safiye adında üç çocuk sahibi olur.
Bekir ağasından gördüğü iyilik ve uzun süre yanında çalışması,gelecekte doğacak torununa ismimi verecek kadar sevmesi ve bağlı olduğunu ispatlarcasına verdiği sunum ve sadakatliği kişiliği ile gönüllerde her zaman yaşayacaktır.
Hüseyin(Höse Çimanı)Dede Süleymandan verilen nasihat Baba Ali den aldığı Ahlaki aile kültür eğitimi sanaat gibi icraa eden ve uygulayan kişiliği ile kendinden her zaman bahseden olmuştur.
“Hayat hikayesi bazen susar bazende acıların dilinde bir ömür boyu saklı kalır, yaşamın derinliklerinde” …
İşte saklı kalan hayat hikayesi Hüseyin içinde bir kederin yazıldığı olur.
Askerlik denilen adına vatan hizmeti diye sunulan ve dayatılan en verimli yaşın 20.sinde her genç erkek gibi oda görevini ifaa ederek adam olma lutfunu(Askerlik yapmayanı adam yerine konulmaz,evlenilmez,sözü geçerli kılınmaz)gelecekte ev kurmak için evlenmeyi hedef seçer ve mutlu bir aile kurarak yaşamı devam eder.
Derken fani dünya bunu banada mı gösterecek?.. dercesine genç yaşta değer verdiği eşini doğum esnasında kaybeder.
Bütün acıları içine gömerek Mehmet ve Bekir adlı yetim çocukların geleceği için ev kadınsız çocuklarda annesiz olmaz diyerek hayat devam ediyor misali,Goman köyüne bağlı Teman mezresinde aslen Sey Mahmudan köyünden olan İbrahim Kılavuz’un kızı Hanım(Seyidi)ile ikinci evliliğini yapar.
Her türlü sanat ustalığını işleyen dürüst ve ilkeleri olan Höse Çimanı,
Çimanı ailesinin bir özü olmayı kendine her zaman benimseyerek çocuklarına özümseyen ve 4 erkek 2 kız babası olan Höse Çimanı Kasım 2001 yılında hakkın rahmetine kavuşur.
Hasan(Hesě Çimanı)kendi halinde köy şartlarının verdiği olumsuzlukları bir tarafa bırakıp kendi soyundan gelen ahlak anlayışı ile barışcı bir çizgiyi büyük annelerinden aldığı kültür terbiyesini her zaman kendine ilke olarak benimser.
Hülüman köyünde Süleyman Can’ın kızı İpek adlı kadın ile evlenerek 4 kız 4 erkek evlat sahibi mutlu bir aile kurar.
Feodal yapının verdiği yıkım bir türlü yakasını bırakmayan olumsuzluklar peşi sıra takip eden ve bir çok acılara şahitlik edecek ve genç yaşta çocuklarını amansız hastalığa yenik düşerek toprağa vermesi bir darbe olarak vurulsada Hesě Çimanı o güzel duruşuyla gelecek nesillere kendinden söz edecek kadar hoşgörüsüyle ve yol istikametinde olan evin verdiği avantajıyla gelip geçen yolcuların uğrak mekanı ve selam verme ocağı olarak tanınan ve o güzel sohbetleri ile gönüllere taht kuran Hesě Çimanıyı saygıyla özlemle anıyoruz..
Mekanlarınız CENNET olsun. Şahin Polat
Not.. Bir çok bilgileri bizimle paylaşan Malî Çimanı ailesinden çok değerli abimiz Bekir Bozyel ve Seher Keskin kardeşime teşekkür ederiz..
Bir 1 kişi görseli olabilir
Bir 4 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu